Ako namontovať repasované turbo do Škody Octavia - AutoNorma

Ako namontovať repasované turbo do Škody Octavia

Montáž repasovaného turbodúchadlá späť do automobilu Škoda Octavia nie je príliš náročná, ale je nutné nezabudnúť na pár podstatných detailov. V opačnom prípade by repase turbodúchadla mohla byť zbytočná. Vždy dodržujte montážny postup odporúčaný výrobcom vášho vozidla. Jeho nedodržanie môže spôsobiť poškodenie turbodúchadla alebo celého motora.

Čo urobiť PRED montážou repasovaného turbodúchadla

  1. V prvom rade je nutné skontrolovať všetko príslušenstvo.

  2. Skontrolujte kvalitu, množstvo a tlak mazacieho oleja.
  3. Prezrite si prívodné a odpadové olejové potrubie a zaistite jeho dokonalú čistotu. Ak nie je možné prívodný trubicu skontrolovať, musíte ju chtiac nechtiac vymeniť.
  4. Kontrole musíte podrobiť aj nasávacie a výfukové potrubie, či nie je deformované, nemá trhliny alebo poškodené tesnenie (to by sa prejavovalo pískaním).
  5. Ak je do sania turbodúchadla zapojené vetracie potrubie kľukovej skrine, dôkladne ho vyčistite.
  6. Pred montážou prívodného olejového potrubia turbodúchadlá zaplňte vstupný olejový otvor až po okraj novým motorovým olejom. Pozor! Na tesnenie prírub olejového potrubí zásadne nepoužívajte tmel.
  7. Skontrolujte tesnosť sacie, výtlačné a mazacie sústavy.

AKO REPASUJEME TURBODÚCHADLA

Montáž turbodúchadla

Nepodceňujte odbornú montáž. Turbo je potrebné správne namontovať a sprevádzkovať. Predovšetkým musíte dodržať správny postup, ktorý má svoje prísne pravidlá a neskúseného amatéra môže pekne vytrestať. Ak nie ste odborník, neodporúčame vám túto činnosť vykonávať svojpomocne. V krajnom prípade môže dôjsť až k zničeniu turbodúchadla. Zverte sa radšej do starostlivosti profesionálov.

Co udělat PO montáži repasovaného turbodmychadla

  1. Vymeňte motorový olej a olejový aj vzduchový filter.

  2. Pri prvom štarte motora, pridržte hriadeľ kompresorového kolesa rukou, než začne motor mazať a kým nezhasne kontrolka mazania.
  3. Po prvom naštartovaním nechajte motor bežať dve až tri minúty na voľnobeh.

REPASOVANÁ TURBODÚCHADLA PRE VOZIDLÁ ŠKODA