info

Z dôvodu nadmerného zaťaženia prepravcu môže byť vaša zásielka doručená s jednodňovým oneskorením.

Zavrieť
Repasované autodiely priamo od zdroja
search basket 0

0 €

V košíku nemáte žiadny tovar

Podmienky používania webového rozhrania

Nachádzate sa na webovom rozhraní https://www.autonorma.sk (ďalej len "webové rozhranie"), ktoré prevádzkuje naša spoločnosť.

 

REMANTE GROUP s.r.o.,
so sídlom

 

Na starém břehu 2756/7,
746 01 Opava,
IČ:    02617862,
DIČ: CZ02617862

 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 65075.

Adresa dodania: REMANTE GROUP s.r.o., Sadová 189/44, 746 01 Opava, Česko.

Telefónne číslo: +421 432 901 190

Kontaktný e-mail: info@autonorma.sk

 

Upozorňujeme, že bez ohľadu na to, či nakupujete alebo sa registrujete na webovom rozhraní, musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá, ktoré definujú a špecifikujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

 

REGISTRÁCIA

 

1. Registrácia vo webovom rozhraní
1.1   Registrovať sa môžete vo webovom rozhraní pomocou registračného formulára, ktorý je k dispozícii vo webovom rozhraní. Ak sa chcete zaregistrovať, musíte zadať svoju kontaktnú e-mailovú adresu a potom postupovať podľa uvedených pokynov. Registráciou sa vytvorí používateľské konto.

1.2   Na prístup k používateľskému kontu je potrebná e-mailová adresa a heslo. Prístupové údaje k používateľskému kontu uchovávajte v tajnosti. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za zneužitie používateľského účtu treťou stranou.

1.3   Informácie poskytnuté počas registrácie musia byť pravdivé a úplné. Účet, ktorý bol vytvorený s použitím nepravdivých alebo neúplných informácií, môžeme zrušiť bez náhrady. V prípade zmeny vašich údajov vám odporúčame, aby ste ich bezodkladne zmenili vo svojom používateľskom konte.

1.4.  V prípade prihlásenia cez službu Google Account bude pre registráciu na webe použité vaše meno a e-mailová adresa.

Prostredníctvom svojho používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať svoje používateľské konto. Všetky ďalšie funkcie používateľského účtu sú vždy uvedené vo webovom rozhraní. 

Upozorňujeme, že sme oprávnení zrušiť váš používateľský účet bez náhrady, ak dôjde k porušeniu dobrých mravov, platných zákonov alebo týchto podmienok používania prostredníctvom vášho účtu.  

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

2. Zásady ochrany osobných údajov
Niektoré svoje osobné údaje nám poskytnete pri dokončení objednávky alebo pri registrácii vo webovom rozhraní. Okrem toho sa pri používaní webového rozhrania zhromažďujú, ukladajú a spracúvajú ďalšie údaje, ku ktorým máme prístup. Zadaním svojich osobných údajov a používaním webového rozhrania súhlasíte so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v rozsahu a na účely uvedené nižšie, a to až do doby, kým proti takémuto spracovaniu nevznesiete námietku.

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnymi predpismi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") v znení neskorších predpisov.

2.1 Čo sú osobné a iné údaje?

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v súvislosti s vyplnením objednávky alebo registráciou. Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria okrem iného meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska alebo telefónne číslo.

Ďalšie informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme v súvislosti s používaním webového rozhrania, zahŕňajú IP adresu, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, čas a počet prístupov k webovému rozhraniu, informácie získané prostredníctvom súborov cookie a iné podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme zhromažďovať aj bez registrácie a bez ohľadu na to, či ste uskutočnili nákup na webovom rozhraní alebo nie.

2.2 Ako používame osobné a iné údaje?

Osobné a iné údaje používame predovšetkým na to, aby sme vám umožnili prístup k vášmu účtu a čo najjednoduchšie používanie webového rozhrania.

Údaje používame aj na komunikáciu s vami o správe vášho účtu a na podporu používateľov. Údaje sa môžu použiť na zlepšenie našich služieb vrátane použitia analytických nástrojov na analýzu správania používateľov webového rozhrania.

Údaje sa môžu používať na obchodné a marketingové účely, t. j. na vedenie databázy používateľov webového rozhrania a na ponuku tovaru a služieb, a to na dobu neurčitú. Zadaním objednávky alebo registráciou súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení akýmikoľvek elektronickými prostriedkami.

Svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

2.3 Ako spravujeme a spracúvame vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť je prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 59036.

Spracovaním vašich osobných a iných údajov môžeme poveriť tretiu stranu ako spracovateľa.

Zhromaždené osobné a iné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

2.4 Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej inej osobe. Výnimkou sú externí dopravcovia a osoby, ktoré sa podieľajú na dodávke tovaru alebo poskytovaní služieb. Vaše osobné údaje sa týmto osobám poskytujú v minimálnom rozsahu potrebnom na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.

2.5 Aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch údajov a informácie o príjemcovi). Tieto informácie vám na požiadanie poskytneme bez zbytočného odkladu. Máte tiež právo na opravu svojich osobných údajov a ďalšie zákonné práva súvisiace s týmito údajmi.

Na základe vašej písomnej žiadosti odstránime vaše osobné údaje z databázy.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo spracovateľ údajov spracúva vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, môžete:

- požiadajte nás alebo spracovateľa o vysvetlenie;

- požiadať nás alebo spracovateľa o odstránenie situácie. Môže ísť najmä o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Urobíme všetko pre ochranu vašich osobných údajov. Ak však nie ste so spracovaním spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše právo obrátiť sa so sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu údajov.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme účtovať primeraný poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

Na ochranu osobných údajov dohliada Úrad na ochranu údajov (http://www.uoou.cz).

Naša spoločnosť a všetci spracovatelia osobných údajov majú sídlo v Českej republike.

2.6 Heureka

Spokojnosť zákazníkov s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop Autonorma.sk zapojený. Dotazníky zákazníkovi zasielame zakaždým, keď u nás nakúpi, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníka s nákupom na našom e-shope. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu zákazníka s tým, že jeho osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže zákazník kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky dotazník nebudeme zákazníkovi ďalej zasielať.

 

ÚDAJE SLUŽBY GOOGLE A GOOGLE ANALYTICS

 

3. Služba Google Analytics a súbory cookie
Webové rozhranie používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. ("Google").

3.1 Čo je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory uložené v počítači každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu používania webového rozhrania.

Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania a zostavovania správ o činnosti svojich používateľov pre nás a o používaní internetu vo všeobecnosti. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú tieto informácie pre spoločnosť Google. Spoločnosť Google nebude spájať IP adresu subjektu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii.

Používaním webového rozhrania súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

3.2 Môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie vo svojom počítači?

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači.

Upozorňujeme, že ak odmietnete používanie súborov cookie, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie webového rozhrania.

 

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 

4. Ochrana autorských práv
Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (text, fotografie, obrázky, logá atď.) vrátane softvéru webového rozhrania a týchto podmienok je chránený našimi autorskými právami a môže byť chránený inými právami iných osôb. Obsah nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať ani používať na akýkoľvek účel bez súhlasu našej spoločnosti alebo držiteľa autorských práv. Zakázaný je najmä bezplatný alebo platený prístup k fotografiám a textom umiestneným na webovom rozhraní.

Názvy a označenia produktov, tovarov, služieb, spoločností a firiem môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. 

4.1 Aké kroky podnikneme v prípade porušenia autorských práv?

V prípade nedodržania vyššie uvedeného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Naša spoločnosť ako držiteľ autorských práv má najmä právo požadovať, aby sa upustilo od porušovania našich autorských práv, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Okrem toho máme právo požadovať primeranú náhradu spôsobenej škody.,

 

ĎALŠIE

 

5.   Ďalšie vzťahy súvisiace s používaním webového rozhrania
5.1 Upozorňujeme, že kliknutím na niektoré odkazy vo webovom rozhraní môžete opustiť webové rozhranie a byť presmerovaní na webové stránky tretích strán.

5.2 Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do webového rozhrania alebo z jeho používania v rozpore s jeho určením. Pri používaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, softvér, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho fungovanie, t. j. najmä narúšať funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a nesmiete vykonávať žiadne činnosti, ktoré by vám alebo tretím osobám umožnili zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich webové rozhranie alebo ich neoprávnene používať, alebo používať webové rozhranie alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý je v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.

5.3 Nemôžeme zaručiť nepretržitý prístup k webovému rozhraniu ani integritu a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené v priebehu prístupu k webovému rozhraniu a jeho používania, vrátane škôd spôsobených sťahovaním údajov uverejnených na webovom rozhraní, škôd spôsobených prerušením prevádzky, poruchami webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodami spôsobenými stratou údajov, zisku alebo neoprávneným prístupom k prenosom a údajom.

5.4 Ak sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného alebo neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k webovému rozhraniu bez akejkoľvek náhrady. V takom prípade ste ďalej povinný nahradiť našej spoločnosti v plnej výške škody, ktoré boli preukázateľne spôsobené vaším konaním podľa tohto odseku.

 

Tieto podmienky používania sú platné a účinné od 15. júna 2015.