Podmienky Prijatie Starých Dielov (PPSD) - AutoNorma

Aké sú podmienky prijatia starých dielov k vrátenie kaucie?

1. Rovnaký starý diel

Pre splnenie podmienok pre prijatie vrátený časti / starého dielu (SD) a uznanie zálohy, je nutné k vrátenie plnej vratnej kaucie odoslať totožný starý protikus k repasovanému dielu. Diel musí mať rovnaké označenie (alebo Miz zameniteľné číslo, ktoré je dostupné u každého repasovaného dielu k nahliadnutiu).

Upozornenie: V prípade, že odošlete diel, ktorý nebude spĺňať podmienku vyššie, nebude Vám vratná kaucia uznaná a za diel Vám bude ponúknutá výkupná cena.

Užitočné odkazy:

  1. Aké ceny ponúkame za výkup dielu?
  2. Ako správne dohľadáte číslo dielu?

2. Poškodenie dielu

Pre splnenie podmienok pre prijatie vrátený časti / starého dielu (SD) a uznanie zálohy, je nutné splniť požiadavky, ktoré sú uvedené formou zrážkového cenníka, ktorý je dostupný na stiahnutie a nahliadnutie nižšie. Aby nebolo pristúpené k zrážke z vratnej kaucie, nesmie byť starý diel diel mechanicky poškodený (napr. Prasknuté telo turbodúchadla, otlčené korpus čerpadlá a pod.), Musí byť kompletný, teda v stave dodaného repasovaného dielu, vrátane zátok a tesnenie (servopohon, serva čerpadlá ) a musí sa otáčať (platí pre štartér, alternátor, servo čerpadlo). Avšak predpokladá sa, že starý diel nemusí byť funkčné (netesnosti, ložiská, uhlíky, chybné elektronické aktuátory turbodúchadiel atď.).

Upozornenie: Pre určité sortimentovej skupiny platia výnimky a ďalšie rozšírenie požadovaných kvalít starého dielu, viď. zrážkový cenník.

3. Doba vrátenie

Obdobie vrátenie starej časti je špecifikované na 30 dní od obdržania repasovaného dielu. Túto lehotu si môžete predĺžiť po konzultácii so zákazníckym servisom.

4. Zrážkový cenník

Tu si môžete stiahnuť zrážkový cenník, podľa ktorého znižujeme výkupnú cenu dielu.

Zrážkový cenník