Ako repasujeme vysokotlakové čerpadlá Common Rail? - AutoNorma

Ako repasujeme vysokotlakové čerpadlá Common Rail?

Vysokotlakový systém súčasnosti. Prakticky každé dieselové vozidlo, ktoré dnes zíde z výrobnej linky je vybavené vysokotlakovým systémom Common Rail. Systém sa skladá z vysokotlakového čerpadla, rozdeľovacej lišty (railu) a vstrekovačov. Z tohto systému opravujeme len a . Rail je vo svojej podstate kus celistvého kovu a jediné čo ho môže postihnúť je zanesenie nečistotami alebo poškodenie čidla snímajúceho tlak. Zanesenie Railu potom odporúčame vyriešiť prečistením ultrazvukom alebo prefúknutiu vysokým tlakom vzduchu.

Repasujeme vysokotlakové čerpadla a vstřekovače všech výrobcov: BoschDelphiDensoContinental VDO.

Proces repasácie vysokotlakových čerpadiel:

  • Prvý krok v procese repasovanie vysokotlakových čerpadiel je rozobratie a zhodnotenie stavu čiastkových komponentov formou vizuálnej kontroly.
  • Ak pri rozobratie čerpadla zistíme známky přidření, ktoré vzniká najmä pri použití paliva s nižšou mazacie schopností, ako sú LTO, biopalivá, benzín, iné nekvalitné palivo, odporúčame našim zákazníkom ihneď otestovať aj vstrekovače. Evidentne zadreté čerpadlo ďalej nepodrobujeme dynamickému testovanie a odporučíme zákazníkom kompletný repasáciu.
  • Ak pri rozobratie čerpadla zistíme známky poškodenia mechanických komponentov vplyvom opotrebenia či starobe, čerpadlo ďalej nepodrobujeme dynamickému otestovanie a odporučíme zákazníkom kompletný repasáciu.
  • Za predpokladu, že pri rozobratie čerpadla nezistíme známky poškodenia, podrobíme ho dynamickému otestovanie na testovacej stanici. Pokiaľ ani pri dynamickom teste čerpadlo nedeklaruje známky nefunkčnosti, hodnotíme ho ako bezchybné. K takto otestovanému dielu zákazníkovi prikladáme kalibračný protokol, ako dôkaz bezchybnosti dielu. Test čerpadla je spoplatnený podľa platného cenníka, uvedeného na našich webových stránkach.
  • Nasleduje výmena najčastejšie kazových komponentov (solenoidové a mechanické ventily, lopatkové pumpička, hriadeľ, piesty, vysokotlakové hlava, teleso a tesnenie), kompletizácia čerpadla pomocou nových originálnych náhradných dielov a príprava pre dynamický test a kalibráciu.
  • Posledným krokom repase vysokotlakového čerpadla je dynamické testovanie na autorizované stanici Bosch EPS 815. Ak budú všetky hodnoty testu spĺňať normy funkčnosti, stanovené výrobcom, potom je repase vysokotlakového čerpadla úspešná. Dôkazom 100% funkčnosti čerpadla je kalibračný protokol z testovacej stanice.

Celý proces repasovanie vysokotlakových čerpadiel pre Vás vyhotoví vyškolený tím profesionálov v obore.


Vykonávame iba kompletné repase dieselových systémov! Nezaoberáme sa vykonávaním čiastočných opráv, vedúcich len k potrebnému sprevádzkovanie vozidla, nie však dlhotrvajúci funkčnosti celého systému!

ZADARMO Vám ako súčasť balenia dodáme všeobecný montážny postup, ktorý Vám pomôže vyvarovať sa opätovnému poškodeniu repasovaného vysokotlakového čerpadla.

Zákazník u nás získa záruku 24 mesiacov na celý produkt, nie na predmet repasácie.