Ako repasujeme vstrekovače BOSCH? - AutoNorma

Repasácia vstřikovačov Common Rail Bosch

Každý vstřikovač  je demontovaný na jednotlivé súčiastky. Následne prebieha čistenie týchto všetkých komponentov pomocou ultrazvukovej čističky.

Čištění dílů vstřikovače v ultrazvukové čističce

Čistenie dielov vstrekovače v ultrazvukovej čističke

Jednotlivé súčiastky sú následne preverené pod mikroskopom. Selekciou neprejdú žiadne diely, ktoré nemajú kvalitu zhodnú s kvalitou nového dielu. Pokiaľ je možné niektoré prvky vstrekovače znovu použiť sú oddelené od nevyhovujúcich dielov a následne opracované. Nevyhovujúce súčiastky vstrekovače sú nahradené súčiastkami novými od výrobcu Bosch. Pôvodný ventilček, ktorý najviac trpí na poškodenie u výrobcu Bosch je u nás nahradený vždy ventilčekom novým.

Na testovacom stole je vstrekovač podrobený týmto čiastkovým testom:

  • meranie vstrekovacie dávky a pretečeniu pri plnom zaťažení
  • meranie dávkovacie dávky pri čiastočnom zaťažení
  • meranie vstrekovacie dávky pri voľnobehu
  • meranie počiatočnej dávky alebo niekoľkých počiatočných dávok (v závislosti na generáciu vstrekovače)
  • meranie rozprašovanie paliva
  • kódovanie vstrekovače a priradenie nového IMA či ISA kódu
  • tlač protokolu o funkčnosti vstrekovače (testovací protokol nájdete v balení produktu)

Bádání mikroskopických rozdílů na jednotlivých dílech vstřikovače

Bádania mikroskopických rozdielov na jednotlivých dieloch vstrekovača

Vše je nachystáno pro složení vstřikovače Bosch

Všetko je nachystané pre zloženie vstrekovače Bosch

Testovací stanice Bosch EPS 815 pro všechny generace vstřikovače Common Rail Bosch

Testovacie stanice Bosch EPS 815 pre všetky generácie vstrekovače Common Rail Bosch