Dvojhmotový zotrvačník - AutoNorma

Dvojhmotový zotrvačník

Dvojhmotový zotrvačník nie je nič iné ako zvláštny typ zotrvačníka. Jeho úlohou je zhromažďovať kinetickú energiu z motora. Ak je zotrvačník poškodený motor pobeží veľmi nerovnomerne, striedavo kolíšu otáčky.
Kompresný zdvih počas prevádzky motora spotrebováva veľké množstvo svojej energie, čo by ...

Zobraziť viac

Dvojhmotový zotrvačník nie je nič iné ako zvláštny typ zotrvačníka. Jeho úlohou je zhromažďovať kinetickú energiu z motora. Ak je zotrvačník poškodený motor pobeží veľmi nerovnomerne, striedavo kolíšu otáčky.
Kompresný zdvih počas prevádzky motora spotrebováva veľké množstvo svojej energie, čo by normálne spôsobilo zníženie otáčok. Tomu zabraňuje zotrvačník čiže dvojhmotový zotrvačník.
Dvojhmotový zotrvačník je však komponentom, ktorý nielen vykonáva vyššie uvedené funkcie, ale je tiež zodpovedný za potlačenie torzných vibrácií. Dieselové motory generujú oveľa viac vibrácií ako motory benzínové. Výrobcovia automobilov chceli túto rozdielnosť napraviť, a preto vyvinuli dvojhmotový zotrvačník. Ten zaručuje vysokú kultivovanosť prevádzky vozidla - vibrácie sú obmedzené na minimum, žiadne trhanie počas radenia a nižšia hladina hluku.
Dvojitá hmota sa skladá z: primárnej hmoty, sekundárnej hmoty, klzného ložiska, hnacieho disku a krytu.

Nájdite diel podľa Vášho vozidla


Produkty