Časté poruchy palivových čerpadiel a ako ich odhaliť - AutoNorma

Časté poruchy palivových čerpadiel a ako ich odhaliť

Vstrekovacie palivové čerpadlo je jedna z kľúčových komponentov celého spaľovacieho motora a často veľmi drahá súčiastka na výmenu, ak dôjde k jeho poruche. Hlavnou úlohou vstrekovacieho palivového čerpadla je pod vysokým tlakom dodávať palivo z nádrže do spaľovacích komôr motora. Častokrát funguje veľmi spoľahlivo a prežije celý zvyšok automobilu. V článku sa dozviete, ako predchádzať jeho poruchám.

 

Palivové čerpadlo

Typy palivových čerpadiel

 • palivové čerpadlo umiestnené v nádrži
 • vstrekovacie čerpadlo umiestnené na bloku motora  

Ako funguje palivové čerpadlo?

Práca palivového čerpadlav nádrži je jednoduchá. Elektromotor otáča lopatkami turbíny, ktorá cez sitko nasáva palivo z nádrže a cez filter ho čerpá do vstrekovacieho čerpadla. Vstrekovacie čerpadlo potom tlačí palivo cez vstrekovače do valcov motora. Plniaci tlak v celom režime prevádzky udržuje pretlakový ventil. Menej často býva palivové čerpadlo umiestnené vo vnútri palivovej nádrže nahradené podtlakovým podávacím čerpadlom priamo v konštrukcii vstrekovacieho čerpadla.

 Ako funguje vstrekovacie čerpadlo?

Pohon čerpadla zabezpečuje motor cez vačkový hriadeľ ventilového rozvodu alebo vlastný pohon v skrini vstrekovacieho čerpadla. Väčšinou sa používajú piestové čerpadlá. Pretekajúcej palivo vstrekovacie čerpadlo chladí a čiastočne maže (nafta o niečo viac než benzín).

Najčastejšie poruchy vstrekovacieho čerpadla

Medzi najčastejšie príčiny porúch vstrekovacieho čerpadla patrí všeobecne znečistenia palivovej sústavy hrdzou, nečistotami alebo sedimentom z nádrže alebo palivového filtra.

 • riadiaca jednotka vstrekovacieho čerpadla (ak je konštrukčne prítomná)
 • závada senzora otáčok čerpadla
 • závada ventilu dávky paliva
 • závada rozdeľovacej hlavy
 • závada telesa čerpadla
 • poškodenie regulačných ventilov čerpadla
 • poškodenie hriadeľa

 

Jako spoznať, že došlo poruche čerpadla

 1. nefunkčné motor, príp. ťažký štart
 2. zhasínania motora - z dôvodu nedostatku privedeného paliva zhasne motor krátko po naštartovaní alebo pri zošliapnutí pedálu plynu
 3. nízky komfort jazdy - šklbanie pri akcelerácii v dôsledku zníženého prietoku paliva, nedostatočný výkon z dôvodu nedostatočného zvýšenia tlaku paliva, šklbanie motora, rušivé zvuky

 

 Ako predchádzať poruchám palivového čerpadla

 • udržujte palivové čerpadlo a palivový systém v dobrom a čistom stave
 • nejazdite s takmer prázdnou palivovou nádržou
 • venujte pozornosť kvalite a oktanovému číslu paliva 
 • pravidelne kontrolujte palivový filter a v prípade potreby ho vymeňte za nový
 • pravidelne kontrolujte palivové potrubie, elektrické pripojenie, strážte vznik prasklín, netesnosti a ďalších typov poškodenia

 

 Palivové čerpadlo před repasíPalivové čerpadlo po repasi

Výmena palivového čerpadla za nové

Pred inštaláciou nového palivového čerpadla je nutné vykonať správnu diagnostiku, ktorá potvrdí alebo vyvráti, že poruchu motora spôsobuje naozaj nefunkčné vstrekovacie čerpadlo. Pokiaľ je nutné vstrekovacie čerpadlo vymeniť, uistite sa, že je palivový systém vrátane nádrže čistý. Ak chcete ušetriť na cene, nie však na kvalite, kúpte si repasované čerpadlo. V tomto článku sa dozviete, ako palivové čerpadlá repasujeme.

 

 

                                             POTREBUJEM PALIVOVÉ VSTREKOVACIE ČERPADLO