Všeobecné informácie k poškodeniu turbodúchadiel - AutoNorma

Čo je turbodúchadlo?

Turbokompresor (nebo turbodúchadlo) je indukčne poháňané zariadenie, ktoré zvyšuje účinnosť spaľovacieho motora a jeho výkon tým, že do spaľovacej komory privádza ďalší vzduch.

Toto zlepšenie oproti prirodzene nasávanému výkonu motora je spôsobené tým, že kompresor môže do spaľovacej komory vniesť viac vzduchu - a úmerne viac paliva - ako samotný atmosférický tlak.

Cieľom turbodúchadla je zvýšiť účinnosť motora zvýšením hustoty nasávaného plynu (obvykle vzduchu), čím sa umožní vyšší výkon na jeden cyklus motora.

Kompresor turbodúchadlá čerpá okolitý vzduch a stláča ho pred vstupom do sacieho potrubia za zvýšeného tlaku. Výsledkom je väčšie množstvo vzduchu vstupujúceho do valcov pri každom sacom zdvihu. Výkon potrebný na roztočenie kompresora je odvodený od kinetickej energie výfukových plynov motora vo výfukovej časti turbodúchadla.

Životnosť turbodúchadla a čo urobiť pre to aby bola životnosť dlhšia?

Životnosť turbodúchadla je 170,000 km s kvalitným olejom a správnu údržbou automobilu. Po 170 tis. Km stačí vymeniť ložiská, tesnenie a vyčistenie a nastavenie mechanizmu.

Základom je vždy správna údržba motora a včasná výmena oleja, a to oleja kvalitného, ktorý zaisťuje mazanie vysoko namáhaných dielov.

Aká ložiská znesú tak vysoké otáčky pri tak vysokých teplotách?

U nákladných automobilov ide o klzné ložiská zo špeciálnej zliatiny a u osobných automobilov ide o jedno ložisko s dvoma činnými plochami, ktoré je zabezpečené proti prekĺznutiu a pohybuje sa iba samotný rotor.

V špeciálnych turbodúchadlách určené pre tuning a moto-šport sa používajú guľôčkové ložiská, ktoré majú väčší únosnosť, a hlavne vďaka valivému odporu majú výrazne rýchlejšiu odozvu pri nábehu otáčok.

Aký druh oleja používať a ako často by sa mal meniť?

Jeden z faktoru, ktorý najviac ovplyvňuje životnosť turbodúchadla, je olej. Najlepšie je používať polo alebo plne syntetický olej podľa pokynu výrobcu motora. Výmena oleja je doporučená výrobcom oleja.

Olej v sanie?

Ide o malé množstvo oleja usadené na stenách, ktorý pochádza z odvetrávanie motora, ktoré je vyvedené cez turbodúchadlo, nie je to nič výnimočné.

Môžem namontovať turbo z iného motora?

Nie toto nie je možné, ak nemajú totožné OEM číslo čiže číslo výrobcu turbodúchadla. Aj keď turbodúchadlá majú rovnakú zástavbu tak, sa charakteristicky líši.

Motor padá do núdzového režimu, po vypnutí kľúča sa závada stratí. Je príčinou turbodúchadlo?

Väčšinou v 95% je problém v turbodúchadle a to znamená, že zle funguje naklápanie lopatiek, čo spôsobí prekročenie alebo nedosiahnutie medze plniaceho tlaku a riadiaca jednotka automaticky nastaví tzv. núdzový režim.

Pre odstránenie tejto závady sa musia rozobrať záberom mechanizmus a je nutné utesniť dosadacej plochy a opäť je nutné nastaviť minimálny prietok na skúšobnú stanicu.

Prečo je dôležité vyváženie turbodúchadla?

Bez presného vyváženie by dochádzalo k vibráciám to má dôsledok na životnosť ložísk alebo zníženie účinnosti a tiež nepríjemné hlučnosti

Čierny dym

Väčšinou možno vidieť čierny dym u upravených turbo dieselov. Tento jav však nemusí znamenať závadu, ale môže ísť o spaľovaní extrémne bohatej zmesi až tak bohaté, že všetko palivo nie je možné spáliť. Tým pádom jeho zvyšok sa potom vo forme sadzí vytlačí výfukovým systémom von.

Tento stav však môže zaviniť napr. chybný vstrekovačpaliva, upchaté spätné palivové vedenie alebo chybný regulátor tlaku paliva.

Na strane prístupu vzduchu by to mohli znamenať nejaké prekážky v saní väčšinou zanesený vzduchový filter.

Biely dym

Biely dym môže byť spôsobený dvoma javmi. Prvý je ten, kedy z výfuku odchádza vodná para, ktorá vzniká zahrievaním vzdušnej vlhkosti kondenzovanej na stenách výfukového potrubia

Tá závažnejšie príčina je prúdenie bieleho dymu za tepla v zohriatom motore, kedy je zjavné, že sa voda dostáva do výfukového potrubia odinakiaľ, napr. prasknuté tesnenie hlavy valcov. Do spaľovacích komôr sa tak dostáva chladiaca kvapalina, ktorá potom výfukom cestuje von. Pokiaľ tento jav zostane zanedbaný, môže mať pre váš motor fatálne následky.

Namodralý dym

To znamená, že je problém na turbodúchadle. Pri voľnobežných otáčkach sa dostane cez turbodúchadlo do sania a intercooler olej, ktorý po akcelerácii naraz zhorí v motore.