AutoNorma

Ako repasujeme

„ Repasácie sa líši oproti novému v jednom, cene. “
+48
%
Medziročný nárast dopytu repase turbodúchadiel.
+20
Denne zrepasujeme viac ako 20 turbodúchadiel.
+2
mil
Viac ako 100 000 EUR sme ušetrili našim zákazníkom za rok 2019.
Najčastejšie poškodenie turbodúchadiel je spôsobené vplyvom vonkajšieho prostredia.

  • Zlým či nedostatočným mazaním.
  • Vniknutie cudzieho predmetu.
  • Prehriatie turbodúchadlá, spôsobené vysokými teplotami vo výfukovom systéme.
  • Okamžitým vypnutie vozidla po režime vysokého výkonu (najmä jazdou na diaľnici).

Preto je dôležité pred montážou repasovaného turbodúchadla skontrolovať a odstrániť tieto možné príčiny, súvisiace s poškodením turbodúchadla, aby sa zabránilo opätovnému poškodením novo namontovaného dielu. Turbodúchadlá sú veľmi spoľahlivé, menej ako 1% turbodúchadiel zlyháva vďaka poruche na turbodúchadle samotnom.

 

Ako repasujeme turbodúchadla?

Kroky repasácie
01
Zhodnotenie technického stavu

Predbežné zhodnotenie technického stavu turbodúchadla, ktoré zahŕňa kontrolu jednotlivých mechanických komponentov a výskyt oleja na sacie a výfukové strane turbodúchadla. Ďalším krokom je kontrola rozváženia rotačné časti turbodúchadla a funkčnosti regulácia plniaceho tlaku (mechanická i elektronická).

02
Rozoberieme a pripravíme na repasáciu

Rozobratie turbodúchadla a vyhodnotenie stavu poškodených dielov a v prípade ich nespôsobilosti výmena za nové originálne diely. Pôvodný plne funkčné komponenty dôkladne opieskujú.

03
Dynamické vyváženie rotačného systému

Dynamické vyváženie rotačného systému turbodúchadla (axiálne a radiálne vôle) a kontrola tesnosti stredu kvôli zabráneniu úniku oleja. Celý proces prebieha na autorizované stanicu Schenck, ktorá simuluje podmienky v spaľovacom motore. Všetky hodnoty sú nastavené podľa daného výrobcu a spĺňajú ich normy. Výsledkom dynamického testovania je kalibračný protokol, ktorý je dôkazom jeho 100% funkčnosti.

04
Kompletizácia turbodúchadla

Poslednou fázou je kompletizácia celého turbodúchadla a nastavenia podtlakové alebo elektronickej regulácie.

Celý proces repasovanie turbodúchadiel pre Vás vyhotoví vyškolený tím profesionálov v obore.

ZADARMO Vám ako súčasť balenia dodáme všeobecný montážny postup, ktorý Vám pomôže vyvarovať sa opätovnému poškodeniu repasovaného turbodúchadla. Zákazník u nás získa záruku 24 mesiacov na celý produkt, nie na predmet repasácie.

„ Repasácie sa líši oproti novému v jednom, cene. “