info

Z dôvodu nadmerného zaťaženia prepravcu môže byť vaša zásielka doručená s jednodňovým oneskorením.

Zavrieť
Repasované autodiely priamo od zdroja
search basket 0

0 €

V košíku nemáte žiadny tovar

Bežné chybové kódy pre problémy s palivovým čerpadlom

Kontrolka servisu motora
Bežné chybové kódy pre problémy s palivovým čerpadlom
Väčšina dnes vyrobených automobilov požívajúcich motory s vnútorným spaľovaním majú palivové čerpadlá. Zjednodušene povedané, palivová pumpa je diel, ktorý má za úlohu dopraviť palivo z nádrže do motora pri zodpovedajúcom tlaku požadovanom na splnenie výkonnostných požiadaviek. Veľmi často je palivová pumpa dosť podceňovaným dielom, avšak akékoľvek problémy s palivovým čerpadlom môžu spôsobiť veľké problémy s riadením a výkonom vozidla. Niektoré bežné príznaky závady palivového čerpadla zahŕňajú napríklad pokles výkonu motora, ťažké štartovanie, zvuky pripomínajúce vrnenie, nemožnosť naštartovať a iné…

Diagnostický poruchový kód P0251

Je dosť možné, že ste sa stretli s poruchovým kódom P0251, ak máte dieselový motor Cummins, ktorý má vstrekovanie Common-Rail. Konktrétne tento kód sa môže javiť trochu chronickým, pokiaľ nie je správne diagnostikovaný. Pokiaľ čelíte tomuto problematickému kódu, vaše vozidlo čelí strate výkonu. Vo väčšine prípadov, ak vozidlo vykazuje tento kód, jeho tlak paliva počas jazdy číta normálny rozsah. Avšak pri zvýšenej akcelerácii tlak paliva stúpa do hodnoty 1585 barov a namiesto vzrastu tlaku začne klesať. Presný problém môže byť spôsobený rôznymi dôvodmi a niektoré z nich sú napríklad zlý regulátor, problém s kabelážou alebo možný problém s riadiacou jednotkou vozidla.


Chybový kód P0230
Jednoducho povedané, chybový kód P0230 je zapríčinený nízkym napätím v hlavnom napájacom obvode relé palivového čerpadla. Ak riadiaca jednotka motora zistí, že hodnota napätia v hlavnom napájacom obvode relé palivového čerpadla je nižšia, než je jeho obvyklá hodnota, aktivuje tento chybový kód. Zároveň sa pri tomto kóde, rovnako ako pri iných, rozsvieti aj kontrolka pre kontrolu motora. Ďalšie príznaky tohto chybového kódu zahŕňajú: nečinnosť palivovej pumpy, nefunkčnú palivovú pumpu, žiadny stav spustenia a palivové čerpadlo po celú dobu v prevádzke so zapnutým zapaľovaním.

Vo väčšine prípadov sa tento kód obvykle zobrazuje, ak je v napájacom relé palivového čerpadla nízke napätie z dôvodu nefunkčnej poistky. Ďalšie možné príčiny vzniku chybového kódu sú: chybné relé alebo riadiaca jednotka motora, riadiaci obvod so skratom na napätí batérie, otvorený obvod riadenia palivového čerpadla atď.

Ak chcete zistiť presnú príčinu tohto chybového kódu, musíte na jeho diagnózu použiť skener. Mali by ste tiež skontrolovať tavnú poistku alebo poistku palivového čerpadla a presvedčiť sa, že sú plne funkčné a pôvodnom stave. Potom by ste mali skontrolovať napätie pri obvode relé palivového čerpadla, aby ste sa uistili, že spĺňa požiadavky na napätie batérie.

Medzi bežné opravy pri tomto chybovom kóde patria: výmena/oprava tavnej vložky, palivového čerpadla, alebo relé palivového čerpadla.

P0148 Chyba dodávky paliva
Ve většině případů tato diagnostikovaná chyba P0148 znamená, že je problém s vysokotlakou dodávkou paliva u dieselových motorů. Když PCM (řídící jednotka motoru) zaznamená signál od senzoru tlaku paliva, který sdělí, že je hodnota tlaku nižší, než je jeho normální hodnota, diagnostikuje kód P0148 a poté se rozsvítí kontrolka poruchy. Chyba v dodávce paliva může zásadně ovlivnit výkon vozidla. Může totiž vést k snížení výkonu motoru. Dalšími příznaky mohou být také: snížená hodnota účinnosti paliva, produkce černého dýmu z výfuku anebo silný zápach nafty. V horším případě může dojít k většímu poškození motoru. Proto vám velmi doporučujeme, abyste našli a vyřešili kód P0148 urgentně.Hlavné príčiny diagnózy tohto kódu sú napríklad: chybný ovládací prvok alebo senzor tlaku paliva, porucha palivového čerpadla, únik vysokotlakového palivového systému, otvorené alebo skratované pripojenie/konektory vysokotlakového palivového systému a chyba programovania PCM (riadiacej jednotky motora) atď.

P0627 Riadiaci obvod palivového čerpadla „A“/otvorený
Tento všeobecný diagnostický kód platí pre väčšinu vozidiel OBD-II. Napriek tomu, že je problém celkom všeobecný, jednotlivé kroky sa môžu líšiť v závislosti na značke, roku výroby, modelu a konfigurácii hnacieho ústrojenstva vozidla. Všeobecne tento problém hovorí, že v ovládacom obvode palivového čerpadla „A“ je chyba. Teraz by ste si mali byť vedomí toho, že palivové čerpadlo sa neoddeliteľnou časťou podieľa na celkovej jazdnej schopnosti vozidla. Je zodpovedné za dodanie paliva do motora. Teraz ovládací obvod pomáha zapínať a vypínať čerpadlo v závislosti od potrieb obsluhy. A ak zlyhá, vozidlo sa začne správať neúčinne.

Problematický kód, P0627, je závažný problém pre vaše vozidlo, ale nie kritický. Čo to znamená? To znamená, že stále môžete jazdiť vo vašom vozidle napriek problému. Avšak by malo byť vo vašom vlastnom záujme to nerobiť, pretože môže dôjsť k nepravidelnému dodávaniu paliva do motora a nepravidelná alebo kolísavá palivová zmes môže spôsobiť vážnu škodu na motore vášho vozidla. Kvôli tomuto problému môžete ale čeliť viacerým problémom. Napríklad môžete čeliť problémom pri zážihu motora. Aj keď sa môže podariť motor naštartovať, tak pri dosiahnutí prevádzkovej teploty motor môže zhasnúť. Niektoré vozidlá môžu dokonca pocítiť nižšiu spotrebu paliva