Všeobecné informácie kódovanie čerpadiel VP - AutoNorma

Všeobecné informácie kódovanie čerpadiel VP

Čerpadlá pre Audi / VW / Skoda s číslami , , , , vyžadujú, aby bolo čerpadlo spárované s riadiacou jednotkou motora pomocou diagnostiky. Túto službu poskytujú autorizované servisné strediská.

Ostatné čerpadlá nevyžadujú kódovanie.

Čerpadlá Bosch VP30 čerpadlá pre vozidlá Ford , , , vyžadujú prispôsobenie imobilizéra po montáži nasledujúcim postupom:

Nabite akumulátor alebo pripojte akumulátor k nabíjačke.
Otočte kľúčom zapaľovania do druhej polohy tak, aby sa štartér neotáčal, iba sa rozsvietili výstražné kontrolky.
Počkajte 5 sekúnd (čas potrebný pre automatické spárovanie čerpadlá s riadiacou jednotkou motora).
Vypnite zapaľovanie.
Teraz naštartujte auto.
Ostatné čerpadlá nevyžadujú kódovanie.